Czech Moldavites

Shopping cart

Shopping cart is empty

GDPR

Consent to the processing of personal data

In accordance with the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation (GDPR).

I acknowledge and agree to the processing of the personal data provided by me, and at the same time I give express consent to the processing of this personal data to the CzechMoldavites.eu e-shop administrator:

Jaroslav Kudlacek, Blizna 3, 382 23 Cerna v Posumavi, CZECH REPUBLIC, ID: 700 19 363

Ing. Vlasta Kudlackova, Pelejovicka 75, 373 65 Dolni Bukovsko, ID 721 49 272

for the following purposes: to maintain a list of buyers, to process orders and send newsletters and other e-shop offers.

Furthermore, in accordance with the GDPR, we inform you that the above personal data will be stored by our organization until you express your disagreement. You have the right to correct or delete personal data and to withdraw your consent to the processing of personal data. The above rights can be exercised, for example, by email sent by our organization to the email address: gems-shop@email.cz.

At the same time, I declare that I have been informed that, according to the above-mentioned legal regulations on the protection of personal data, I have the right to withdraw this consent at any time, even for each of the above-mentioned purposes separately.

-----------------------------------------

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu zákona o ochraně osobních údajů a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Beru na vědomí a souhlasím se zpracováním mnou uvedených osobních údajů a zároveň uděluji výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů správci e-shopu CzechMoldavites.eu:

Jaroslav Kudlacek, Blizna 3, 382 23 Cerna v Posumavi, IČ: 700 19 363

Ing. Vlasta Kudláčková, Pelejovická 75, 373 65 Dolní Bukovsko, IČ 721 49 272

a to pro tyto účely: k vedení seznamu kupujících, k vyřizování objednávek a zasílání newsletterů a dalších nabídek e-shopu.  

Dále vás ve smyslu GDPR informujeme, že výše uvedené osobní údaje budou u naší organizace uloženy do doby, než s tímto vyjádříte nesouhlas. Máte právo na opravu nebo výmaz osobních údajů a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Výše uvedená práva lze uplatnit např. emailem zaslaným naší organizace na emailovou adresu: gems-shop@email.cz.

Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a informován/a o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo kdykoli tento udělený souhlas odvolat, a to i pro každý ze shora uvedených účelů samostatně.